Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Linia gmina Linia, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.25.2017.MB Wojewody Pomorskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 236/XXIV/VII/2017 Rady Gmina Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia, w zakresie §13 ust. 3 lit. b.
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:43
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 236/XXIV/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:41
Data ogłoszenia: 2014-10-15 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 345/XXXIV/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia w zakresie działki o nr 656/22
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:21
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr 323/XXXII/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, dot. działek nr 21/2, 22/12 i 22/14 w gminie Linia.
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:08
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-04-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr 324/XXXII/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 26/6 w gminie Linia
Data dodania do bazy: 2014-05-08 07:56:53
Data ogłoszenia: 2011-09-09 Data wydania: 2011-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 60/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia, dotyczącego działki o nr 47, w gminie Linia.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:37:04
Data ogłoszenia: 2011-05-10 Data wydania: 2011-04-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 45/VI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego działki o nr 550/2 w gminie Linia
Data dodania do bazy: 2011-05-10 20:36:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 323/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia.
Data dodania do bazy: 2011-04-21 01:14:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 321/XXXVII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia.
Data dodania do bazy: 2011-03-06 18:01:00