Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepoczołowice gmina Linia, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.17.2012.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 169/VIII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3 w Gminie Linia.1


2