Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szawałd gmina Malbork, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/380/2014 Rady Gminy Malbork z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork



1


2


3


4


5


6


7


8


9