Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Malbork gmina Malbork, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-12-01 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miasta Malbork z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:29
Data ogłoszenia: 2015-09-02 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/80/2015 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m. Malborka, przy kanale Ulgi
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:51
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Malbork z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:37
Data ogłoszenia: 2015-05-04 Data wydania: 2015-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/42/2015 Rady Miasta Malbork z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej „PIASKI II” w Malborku
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:29
Data ogłoszenia: 2015-01-21 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/430/2014 Burmistrza Miasta Malbork z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka obszar dzielnicy Kałdowo
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:05:11
Data ogłoszenia: 2014-04-18 Data wydania: 2014-04-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.58.2014.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/374/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka, obszar dzielnicy Kałdowo
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:26
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/375/2014 Rady Miasta Malbork z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka – terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza (obecnie Kościuszki), Kościuszki i Aleją Rodła w granicach określonych na załączniku graficznym
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/339/13 Rady Miasta Malbork z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku uchwalonego Uchwała Nr. XLII/396/10 z dn. 21 styczna 2010 r.
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:03
Data ogłoszenia: 2013-07-09 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/310/13 Rady Miasta Malbork z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14.09.2007r. oraz uchwałą Nr XLI/373/2009 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2009 r
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-06-20 Data wydania: 2013-03-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 588/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wielbark w Malborku
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:27