Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Męcikał gmina Brusy, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/169/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty we wsiach: Rolbik, Główczewice, Leśno, Lubnia, Zalesie, Czapiewice, Kosobudy, Czyczkowy, Kruszyn, Widno, Przymuszewo, Męcikał, Czarniż, Małe Chełmy - Krównia, Małe Chełmy jako zmian w dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego Gminy Brusy zatwierdzonych uchwałą Nr IV-33/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 47, poz. 188 z 24 maja 1999 r.) dla działki nr 276/42 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy1


2


3


4


5


6


7


8


9