Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Brusy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/200/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce nr 51/1 oraz częściach działek nr 52 i nr 54/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Główczewice
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:52
Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/199/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działki nr 294/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:24
Data ogłoszenia: 2013-05-21 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/169/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty we wsiach: Rolbik, Główczewice, Leśno, Lubnia, Zalesie, Czapiewice, Kosobudy, Czyczkowy, Kruszyn, Widno, Przymuszewo, Męcikał, Czarniż, Małe Chełmy - Krównia, Małe Chełmy jako zmian w dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego Gminy Brusy zatwierdzonych uchwałą Nr IV-33/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 47, poz. 188 z 24 maja 1999 r.) dla działki nr 276/42 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:19
Data ogłoszenia: 2013-05-17 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/168/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Brusach pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:33
Data ogłoszenia: 2013-05-17 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/170/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic Gdańskiej i Kościuszki w Brusach zatwierdzonym uchwałą Nr XVII-183/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 103, poz. 674 z 6 listopada 2000 r.) polegającej na zmianie w konturach urbanistycznych 9 UM, 10 UM, 11 UM, 14 KX, 25 KL i 27 KW
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:33
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy i Orlik.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy i Orlik.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-01-24 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/303/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Kasztanowej, Podgórnej oraz Wiśniowej w Brusach
Data dodania do bazy: 2011-05-02 21:49:00
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/238/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Dworcowej w Brusach
Data dodania do bazy: 2011-04-22 20:12:00
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni działki nr 290/3 w Leśnie gm. Brusy.
Data dodania do bazy: 2011-02-05 18:54:00