Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śliwowo-Łopienite gmina Rutki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 77/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża 400 kV) na terenie gminy Rutki



1


2


3


4


5


6


7


8


9