Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Święck-Strumiany gmina Czyżew, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/195/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew - Część 1



2


3


4


5


6


7


8


9


10