Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Popławce gmina Kuźnica, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.126.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego1


2