Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Perlejewo gmina Perlejewo, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.151.2015.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr 36/V/15 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Perlejewo oraz zmiany niektórych innych uchwał Rady Gminy w Perlejewie1


2


3


4