Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztabinki gmina Sejny, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/155/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki



1


2


3


4


5


6


7


8


9