Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wołyńce gmina Puńsk, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/137/2013 Rady Gminy Puńsk z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Puńsk



1


2


3


4


5


6


7


8


9