Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Odrzechowa gmina Zarszyn, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.76.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy Zarszyn Nr XXVIII/244/2013 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.



1


2