Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarna gmina Czarna, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.178.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna – PoDbór w Miejscowości Czarna Gmina Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie1


2