Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łubno Szlacheckie gmina Tarnowiec, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.72.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 czerwca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Części Miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – Etap I.1


2


3


4