Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Głębinów gmina Nysa, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.29.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XVIII/282/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głębinów1


2


3


4


5


6