Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Goświnowice gmina Nysa, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-12 Data wydania: 2016-08-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.52.2016.KB Wojewody Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/323/2016 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:29
Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/323/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:29:48
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:11:47
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/720/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Goświnowice
Data dodania do bazy: 2011-05-01 23:50:00