Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubsza gmina Lubsza, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.69.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/97/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębu Lubsza dz. nr 572 i części dz. nr 571/1 i 571/2.1


2


3


4