Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kościerzyce gmina Lubsza, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:30
Data ogłoszenia: 2012-07-02 Data wydania: 2012-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:08
Data ogłoszenia: 2012-01-11 Data wydania: 2012-01-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.70.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie nieważności uchwały nr XIV/98/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębu Kościerzyce dz. nr 250/7, 250/5, 250/3.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:12
Data ogłoszenia: 2012-01-11 Data wydania: 2012-01-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.71.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/99/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębów: Nowy Świat dz. nr 30/24, 30/27, Kościerzyce dz. nr 284, 288/1, Śmiechowice dz. nr 29/5.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:12