Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś gmina Brańszczyk, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś



1


2


3


4


5


6


7