Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Brańszczyk, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII.256.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o numerach ewidencyjnych 618 i 619 miejscowości Przyjmy
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.107.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk dla działki o numerze ewidencyjnym 58/1 w miejscowości Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2016-01-26 08:05:17
Data ogłoszenia: 2014-01-30 Data wydania: 2014-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV.255.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działki o numerze ewidencyjnym 71 w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:51
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV.116.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:02
Data ogłoszenia: 2012-06-20 Data wydania: 2012-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV.115.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk.
Data dodania do bazy: 2012-06-23 11:59:33
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/95/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka.
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:58
Data ogłoszenia: 2011-06-28 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Ojcowizna.
Data dodania do bazy: 2011-06-29 18:08:58
Data ogłoszenia: 2011-01-11 Data wydania: 2010-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2011-05-06 22:53:00
Data ogłoszenia: 2011-01-11 Data wydania: 2010-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/273/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 76 i 77/1 w miejscowości Dalekie Tartak
Data dodania do bazy: 2011-02-02 17:49:00