Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borowiec gmina Tarczyn, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Many i części obrębu Borowiec



1


2


3


4


5


6


7


8


9