Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rembertów gmina Tarczyn, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 74 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 73, 116, 75 obręb Rembertów, gmina Tarczyn
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:41
Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/356/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 85 oraz części działki nr ew. 138, obreb Rembertów
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:34