Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Góry gmina Jakubów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów,Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.1


2


3


4


5


6


7


8


9