Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budy Kumińskie gmina Jakubów, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn."Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów" w części miejscowości: Ludwinów,Tymoteuszew, Łaziska, Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:41