Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michrówek gmina Pniewy, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy



1


2


3


4


5


6


7


8


9