Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kornelówka gmina Pniewy, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2012-06-29 Data wydania: 2012-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze: działki nr ewid. 38 położonej we wsi Michrów-Stefów, działki nr ewid. 26/19, położonej we wsi Dąbrówka, dział-ki nr ewid. 363/18, 314/2 i części działki nr ewid. 311/5, położonych we wsi Przęsławice, działki nr ewid. 48, położonej we wsi Wilczoruda-Parcela, działki nr ewid. 78/2, położonej we wsi Natalin, dział-ki nr. ewid. 35, położonej we wsi Kornelówka.
Data dodania do bazy: 2012-07-02 13:10:33