Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łapsze Wyżne gmina Łapsze Niżne, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne1


2


3


4


5


6


7


8


9