Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łapsze Niżne, małopolskie


Data ogłoszenia: 2015-03-25 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V-32/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne", w obrębie części działek ew. nr:337/34 i 337/29 położonych w miejscowości Łapsze Niżne
Data dodania do bazy: 2015-03-30 17:39:18
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2014-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:01
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII-294/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie części dz. ew. nr: 912/2, 913, 914 położonych w miejscowości Trybsz
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:22
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII-293/13 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:39
Data ogłoszenia: 2011-12-21 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:36:51