Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Więcławice Dworskie gmina Michałowice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.IL0911-163-09 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2009 r. stwierdzające się nieważność uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/188/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru V1


2


3