Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sieborowice gmina Michałowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:35
Data ogłoszenia: 2009-08-19 Data wydania: 2009-07-31
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.IL0911-163-09 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2009 r. stwierdzające się nieważność uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/188/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru V
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:43:54
Data ogłoszenia: 2009-06-24 Data wydania: 2009-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/188/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru V zmieniającego uchwałę Nr XLVI/383/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I i uchwałę Nr XLVI/385/2006 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:00