Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórze gmina Babice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie1


2


3


4


5


6


7