Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zagórze gmina Babice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-03-18 Data wydania: 2010-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2011-03-17 23:06:00