Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niekarzyn gmina Skąpe, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych1