Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radoszyn gmina Skąpe, lubuskie


Data ogłoszenia: 2011-10-18 Data wydania: 2011-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:47:48
Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:21:01