Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kalinowo gmina Skąpe, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/271/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.



1


2


3


4


5


6


7


8