Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puławy gmina Puławy, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.318.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/390/13 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka” część A w Puławach, w części obejmującej określony w załączniku Nr 1 do uchwały obszar działki o nr ewid. 3 – 750, zawarty w granicach terenu oznaczonego symbolem 15U.1


2


3


4