Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Puławy, lubelskie


Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/331/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Górki Parchackie"
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:26
Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/332/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska I"
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:52
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/259/16 Rady Miasta Puławy z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Powiśle" ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.438.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:21
Data ogłoszenia: 2016-08-19 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/225/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy "Kopernika"
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:24
Data ogłoszenia: 2016-08-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/221/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Lubelska - Składowa"
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:19
Data ogłoszenia: 2016-08-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/227/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Mokradki" część A w Puławach
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:24
Data ogłoszenia: 2016-08-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/223/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:24
Data ogłoszenia: 2016-06-15 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/216/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy "Żeromskiego"
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:25
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/111/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "F"
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:05
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/109/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" - część I
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:05