Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zemborzyce Podleśne gmina Konopnica, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.345.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica – część wschodnia, obejmującego działkę nr ewid. 113 w miejscowości Zembrzyce Podleśne.1


2