Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Konopnica:
Zemborzyce Podleśne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zemborzyce Podleśne gmina Konopnica, lubelskie


Data ogłoszenia: 2013-06-24 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica - część wschodnia, obejmującego działkę nr ewid. 113 w miejscowości Zemborzyce Podleśne
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:29
Data ogłoszenia: 2013-01-04 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.345.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica – część wschodnia, obejmującego działkę nr ewid. 113 w miejscowości Zembrzyce Podleśne.
Data dodania do bazy: 2013-01-04 19:29:56