Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bychawa gmina Bychawa, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.38.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa w części obejmującej § 13 ust. 1 pkt 4 lit. g tiret trzecie w brzmieniu: „1 M/U, 2 M/U, 3 M/U” a także załącznik graficzny nr 1 do uchwały w części obejmującej oznaczenia planu w brzmieniu: „-do eksploatacji powierzchniowej” po słowach „złoża lessowe”.1


2


3