Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bychawa, lubelskie


Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:32
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/255/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego miasta Bychawa
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:32
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:50
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2012-02-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.38.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa w części obejmującej § 13 ust. 1 pkt 4 lit. g tiret trzecie w brzmieniu: „1 M/U, 2 M/U, 3 M/U” a także załącznik graficzny nr 1 do uchwały w części obejmującej oznaczenia planu w brzmieniu: „-do eksploatacji powierzchniowej” po słowach „złoża lessowe”.
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:50
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.
Data dodania do bazy: 2011-04-24 18:44:00