Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gościeradów-Folwark gmina Gościeradów, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Gościeradów Folwark – ETAP I ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.2.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)1


2


3


4


5


6


7


8


9