Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gościeradów, lubelskie


Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.2.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Gościeradów Folwark – etap I w części
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Gościeradów Folwark – ETAP I ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.2.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2017-01-10 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Gościeradów Folwark oraz Łany - ETAP I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-10 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Gościeradów Folwark oraz Łany - ETAP I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-10 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/134/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Księżomierz Dzierzkowska - ETAP II
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-10 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/133/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Gościeradów Folwark oraz Łany - ETAP I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35