Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wólka Lesiewska gmina Biała Rawska, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/85/15 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Koprzywna, Wólka Lesiewska i Białogórne oraz w zakresie zmiany ogólnych ustaleń dotyczących warunków zabudowy w terenach o funkcji rolnictwo z zabudową zagrodową1


2


3


4


5


6


7


8


9