Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowe Przyłuski gmina Biała Rawska, łódzkie


Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/319/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski, fragmenty obszarów wsi: Gołyń, Przyłuski Nowe, Rokszyce, Wólka Lesiewska i Ossa
Data dodania do bazy: 2011-04-07 20:07:00