Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Byczeń gmina Kamieniec Ząbkowicki, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVIII/226/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Byczeń i Doboszowice, związanego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego „Byczeń I”



1


2


3


4


5


6


7