Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opolnica gmina Bardo, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica



1


2


3


4


5


6


7