Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XL/957/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/827/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu



1


2