Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/457/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pawłowickiej i Przebiśniegowej we Wrocławiu



1


2


3


4


5


6


7


8


9